Hỗ trợ
Số nóng: (028) 39.434.184
Tư vấn
Số nóng: (028) 39.434.353
Giải pháp hệ thống
SMART IT cung cấp các giải pháp về hệ thống máy chủ, đảm bảo cho hệ thống máy tính của khách hàng luôn hoạt động ổn định, hiệu quả bằng những công nghệ tối ưu với chi phí đầu tư hợp lý.
DataCenter là một trung tâm lưu trữ những hệ thống máy tính quan trọng và các thiết bị liên quan. Do sự bùng nổ của CNTT, DataCenter đã trở thành “trái tim” của những công ty dịch vụ khách hàng.
Một hệ thống máy chủ chuyên nghiệp với đầy đủ các tính năng về khả năng sẵn sàng, độ ổn định, khả năng nâng cấp, mở rộng… là một yêu cầu cơ bản cho hệ thống CNTT của doanh nghiệp.
Vấn đề lưu trữ dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng đối với hệ thống thông tin, giúp tránh được các rủi ro liên quan đến việc mất thông tin có thể gặp phải như: virus, hacker, thiên tai… Mỗi một giải pháp đáp ứng cho qui mô của hệ thống từ nhỏ, đơn giản đến lớn, phức tạp. Ngoài ra còn có những giải pháp chuyên biệt đối với một số loại dữ liệu cụ thể.