Hỗ trợ
Số nóng: (028) 39.434.184
Tư vấn
Số nóng: (028) 39.434.353
Giải pháp mạng
Bảo đảm duy trì thông tin linh hoạt mọi lúc, mọi nơi là một trong những mục đích quan trọng mà SMART IT hướng đến cho khách hàng. Cùng với việc phổ biến của các công nghệ truyền thông như PSTN, ISDN, DDN, Frame Relay, xSL, việc phát triển của hệ thống mạng không dây và các thiết bị PDA, mobile phone giúp cho khách hàng có rất nhiều chọn lựa để đáp ứng yêu cầu của mình.
Hạ tầng cơ sở của hệ thống mạng bao gồm hệ thống cáp mạng, hệ thống điện nguồn cung cấp và các hệ thống bảo vệ khác cho hệ thống như hệ thống chống sét, hệ thống cảnh báo… Hạ tầng cơ sở đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng, độ ổn định, khả năng khắc phục sự cố, khả năng mở rộng của hệ thống mạng.
Hệ thống mạng đa dịch vụ thích hợp cho các hệ thống mạng được xây dựng mới với các yêu cầu khắt khe về chất lượng, thẩm mỹ, độ linh hoạt và các ứng dụng tiên tiến. Đối với các hệ thống mạng đã được xây dựng nhưng chưa triển khai hay cần nâng cấp các ứng dụng thoại – video, có thể sử dụng hệ thống tích hợp này để đạt được các tính năng tiên tiến
Hệ thống mạng không dây và các thiết bị Notebook, PDA, mobil phone giúp cho khách hàng bảo đảm duy trì thông tin linh hoạt mọi lúc, mọi nơi giúp tăng cường hiệu suất làm việc.
Với sự bùng nổ của nền CNTT, việc quản trị hệ thống ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp.
Ensuring the flexibility of information in everywhere at any time is one of the critical purposes that people working in the IT industry are focusing on nowadays. Together with the popularization of telecommunication technologies such as PSTN, ISDN, DDN, Frame Relay, xDSL, the development of wireless network, PDA, and mobile phone brings many selections to customers to serve their own demands.