Hỗ trợ
Số nóng: (028) 39.434.184
Tư vấn
Số nóng: (028) 39.434.353
Giải pháp hội nghị truyền hình
Hội nghị truyền hình sử dụng các công nghệ viễn thông cho phép hai hoặc nhiều điểm cầu có thể tương tác với nhau bằng hình ảnh và tiếng nói theo hai chiều đồng thời. Những hệ thống ngày nay được trang bị công nghệ hiện đại có thể mang đến hình ảnh độ nét cao và âm thanh trung thực, giúp cho cuộc hội nghị giữa hai hoặc nhiều điểm cầu tự nhiên như cuộc họp gặp mặt trực tiếp.