Hỗ trợ
Số nóng: (028) 39.434.184
Tư vấn
Số nóng: (028) 39.434.353
Dịch vụ cho thuê kỹ sư CNTT
Trung Tâm Bảo Hành SMART IT sẽ đưa kỹ sư đến làm việc tại công ty khách hàng như một nhân viên IT chính thức của công ty và chịu sự quản lý trực tiếp của khách hàng trong khoảng thời gian quy định trong hợp đồng.

GIỚI THIỆU:

Trung Tâm Bảo Hành SMART IT sẽ đưa kỹ sư đến làm việc tại công ty khách hàng như một nhân viên IT chính thức của công ty và chịu sự quản lý trực tiếp của khách hàng trong khoảng thời gian quy định trong hợp đồng. Nhân viên IT này phải chấp hành nghiêm chỉnh theo chế độ làm việc quy định tại công ty khách hàng.

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG:

  • Giải quyết được “bài toán” khó trong việc thuê mướn chuyên gia IT.
  • Giảm chi phí và thời gian đào tạo nhân viên mới.
  • Giảm triệt để chi phí trợ cấp cho nhân viên chính thức.
  • Đáp ứng nhanh yêu cầu công việc.