Hỗ trợ
Số nóng: (028) 39.434.184
Tư vấn
Số nóng: (028) 39.434.353
Dịch vụ bảo trì có hỗ trợ thiết bị thay thế
Công ty SMART IT sẽ tiến hành công tác bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ cho thiết bị. Bên cạnh đó, các kỹ sư chuyên nghiệp của công ty SMART IT sẽ nhanh chóng có mặt tại nơi đặt máy trong vòng 4 giờ kể từ khi nhận được thông báo sự cố từ khách hàng.

GIỚI THIỆU

Công ty SMART IT sẽ tiến hành công tác bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ cho thiết bị. Bên cạnh đó, các kỹ sư chuyên nghiệp của công ty SMART IT sẽ nhanh chóng có mặt tại nơi đặt máy trong vòng 2 - 4 giờ kể từ khi nhận được thông báo sự cố từ khách hàng. Trong quá trình sửa chữa, nếu thiết bị phát sinh nhu cầu thay thế linh kiện, công ty SMART IT sẽ tiến hành thay thế miễn phí cho khách hàng. Nếu sau 24 giờ thiết bị vẫn chưa được sửa xong, công ty SMART IT sẽ nhanh chóng cho khách hàng mượn thiết bị tương đương để dùng tạm trong thời gian chờ sửa chữa.

Công việc cụ thể:

  • Vệ sinh định kỳ: 02 - 03 tháng/lần.
  • Kiểm tra định kỳ: 02 lần/ tháng.
  • Thời gian hỗ trợ khắc phục sự cố: trong vòng 02 - 04 giờ.
  • Cho mượn tạm thiết bị sau 24 giờ nếu sự cố vẫn chưa khắc phục xong.

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

  • Thay thế linh kiện miễn phí.
  • Đảm bảo công việc của khách hàng không bị gián đoạn trong thời gian sửa chữa.
  • Đảm bảo nhu cầu thay thế linh kiện nhanh chóng kịp thời.
  • Thiết bị được sửa chữa một cách nhanh chóng triệt để.
  • Khách hàng có thể hoạch định trước chi phí cho hệ thống thông tin.