Hỗ trợ
Số nóng: (028) 39.434.184
Tư vấn
Số nóng: (028) 39.434.353
Dịch vụ bảo hành - bảo trì
SMART IT cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất cho hệ thống CNTT của khách hàng với nhiều mức độ đáp ứng khác nhau tùy theo mô hình và khả năng đầu tư của mỗi doanh nghiệp. Hệ thống dịch vụ khách hàng rộng khắp từ Nam ra Bắc.

GIỚI THIỆU:

Công ty SMART IT sẽ tiến hành công tác vệ sinh và kiểm tra định kỳ cho thiết bị. Bên cạnh đó, các kỹ sư chuyên nghiệp của SMART IT sẽ nhanh chóng có mặt tại nơi đặt máy trong vòng 2 - 4 giờ kể từ khi nhận được thông báo sự cố từ khách hàng.

Nếu công việc sửa chữa không thể hoàn tất tại nơi đặt máy thì kỹ sư của SMART IT sẽ có trách nhiệm mang máy về Trung Tâm để tiếp tục công việc sửa chữa, và sẽ mang trả lại cho khách hàng sau khi hoàn tất công việc. Toàn bộ chi phí vận chuyển thiết bị sẽ do SMART IT chi trả, khách hàng không phải tốn bất kỳ một khoảng chi nào cho thiết bị ngoài số tiền dịch vụ đã chi trong hợp đồng.

Đối tượng bảo trì bao gồm các gói như sau:

 • Bảo trì hệ thống máy tính, máy chủ, hệ thống mạng và các thiết bị liên quan.
 • Bảo trì hệ thống tổng đài điện thoại.
 • Bảo trì hệ thống Camera.

ĐẶC ĐIỂM:

 • Vệ sinh định kỳ: 02 - 03 tháng/lần.
 • Kiểm tra định kỳ: 02 lần/ tháng.
 • Thời gian hỗ trợ khắc phục sự cố: trong vòng 02 - 04 giờ.

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

 • Thiết bị luôn hoạt động tốt và kéo dài thời gian sử dụng.
 • Phát hiện và khắc phục lỗi kịp thời.
 • Dự báo và ngăn ngừa lỗi trong tương lai gần.
 • Tiết kiệm được chi phí đầu tư thiết bị mới.
 • Đáp ứng nhanh chóng khi sự cố xảy ra trong khoảng thời gian đã cam kết.