Hỗ trợ
Số nóng: (028) 39.434.184
Tư vấn
Số nóng: (028) 39.434.353
Giải pháp Camera quan sát
Cùng với sự phát triển về nhu cầu bảo mật, sự xuất hiện của IP camera, hệ thống camera quan sát ngày càng trở nên một thành phần quen thuộc của hạ tầng CNTT. SMART IT cung cấp các giải pháp về camera quan sát như một thành phần của hệ thống tổng thể về cơ sở hạ tầng CNTT cho doanh nghiệp.

GIỚI THIỆU

Cùng với sự phát triển về nhu cầu bảo mật, sự xuất hiện của IP camera, hệ thống camera quan sát ngày càng trở nên một thành phần quen thuộc của hạ tầng CNTT. SMART IT cung cấp các giải pháp về camera quan sát như một thành phần của hệ thống tổng thể về cơ sở hạ tầng CNTT cho doanh nghiệp.

ĐẶC ĐIỂM

 • Hệ thống camera dựa trên nền tảng IP (hoàn toàn hay từng phần).
 • Hệ thống có khả năng điều khiển và quản trị dễ dàng (thông qua trình duyệt web, hỗ trợ DHCP, FTP, SNMP, VISCA RS-232C/485).
 • Có khả năng bảo mật cao thông qua hệ thống password đa cấp và khả năng tích hợp với hạ tầng bảo mật sẵn có.
 • Có khả năng lưu trữ theo yêu cầu của khách hàng.

Các thành phần của hệ thống: 

 • Hệ thống cáp tín hiệu và nguồn.
 • Camera.
 • Hạ tầng mạng: Ethernet...
 • Bộ điều khiển tập trung.
 • Hệ thống thiết bị giám sát và phòng giám sát.
 • Hệ thống lưu trữ.
 • Các giải pháp Lắp Đặt Camera
 •   MÔ HÌNH LẮP ĐẶT CAMERA ANALOG KẾT HỢP ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ 
  (CCTV SYSTEM + NETWORKING DVR)
   
    MÔ HÌNH LẮP ĐẶT CAMERA IP GIÁM SÁT QUA MẠNG 
  (IP SURVEILLANCE SOLUTIONS)
   
    MÔ HÌNH LẮP ĐẶT CAMERA ANALOG KẾT HỢP CAMERA IP 
  (HYBRID IP-SURVEILLANCE SOLUTION: CCTV CAMERA + IP)
   
    MÔ HÌNH LẮP ĐẶT CAMERA ANALOG + ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ KẾT HỢP CAMERA IP (HYBRID nDVR + IP)