Hỗ trợ
Số nóng: (028) 39.434.184
Tư vấn
Số nóng: (028) 39.434.353
Các giải pháp hỗ trợ
Ngoài các giải pháp mang tính chuyên biệt trên, SMART IT còn cung cấp cáp giải pháp về ứng dụng như: giải pháp bảo vệ nguồn, UPS, giải pháp chống sét, giải pháp camera quan sát...
Cùng với sự phát triển về nhu cầu bảo mật, sự xuất hiện của IP camera, hệ thống camera quan sát ngày càng trở nên một thành phần quen thuộc của hạ tầng CNTT. SMART IT cung cấp các giải pháp về camera quan sát như một thành phần của hệ thống tổng thể về cơ sở hạ tầng CNTT cho doanh nghiệp.
Ngoài các giải pháp mang tính chuyên biệt trên, SMART IT còn cung cấp cáp giải pháp về ứng dụng như: giải pháp bảo vệ nguồn, UPS, giải pháp chống sét, giải pháp camera quan sát...