Hỗ trợ
Số nóng: (028) 39.434.184
Tư vấn
Số nóng: (028) 39.434.353
Phát triển phần mềm
Smart-IT cung cấp các dịch vụ phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt cho lĩnh vực phân phối bán lẻ. Bên cạnh các phần mềm đóng gói do Smart IT tự xây dựng như: Chương trình Quản lý nhân sự, Chương trình Quản lý kho hàng, Thiết kế Website ...