Tổng Đài Panasonic KX-TDA100D
Tích hợp sẵn bộ cấp nguồn Tích hợp sẵn 4 cổng máy nhánh số Card trung kế mới tích hợp sẵn chức năng hiện số Card máy nhánh mới 16/24 cổng tích hợp sẵn chức năng hiện số và báo hiệu tin nhắn Chức năng VoIP Máy nhánh không dây DECT Hỗ trợ các giao diện trung kế số T1/E1/BRI/PRI Khả năng kết nối mạng tổng đài Các chức năng cho Call Center

 

Mô tả

Tối đa

Máy nhánh

Tổng cộng cả hệ thống

176*

Trên card CPU

Máy nhánh số (DPT/DXDP)

4/8

Trên các khe cắm đa năng

Máy nhánh tương tự (SLT)

128

Máy nhánh số (DPT/DXDP)

96/96

Máy nhánh IP chuẩn riêng

112

Tổng cộng 168

168

Trung kế

Tổng cộng cả hệ thống

126**

Trên các khe cắm đa năng

Trung kế tương tự

112

Kênh trung kế BRI

112 (56 cổng)

Kênh trung kế PRI

120 (4 cổng)

Kênh trung kế IP (H.323)

64