Hỗ trợ
Số nóng: (028) 39.434.184
Tư vấn
Số nóng: (028) 39.434.353
Microsoft

Smart IT có mối quan hệ đối tác rất bền vững với Microsoft, một trong các công ty phần mềm lớn và năng động nhất thế giới. Nhiều giải pháp của Smart IT cung cấp cho khách hàng dựa trên nền các giải pháp hệ thống của Microsoft như: MS Window Server 2008, MS Windows XP, MS Windows Vista, Microsoft Exchange Server 2007 …

Đối tác khác