Hỗ trợ
Số nóng: (028) 39.434.184
Tư vấn
Số nóng: (028) 39.434.353
HP

Smart IT đã thiết lập một mối quan hệ chiến lược với HP. Hiện nay, Smart IT cung cấp hầu hết danh mục sản phẩm HP bao gồm máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ, máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy in... HP đã xem mối quan hệ với Smart IT như một đối tác quan trong trong kênh phân phối của họ. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ cài đặt và cấu hình cũng như quản lý và hỗ trợ trên nền tảng HP.

Đối tác khác