Hỗ trợ
Số nóng: (028) 39.434.184
Tư vấn
Số nóng: (028) 39.434.353
IBM

IBM có mặt tại Việt Nam từ những năm 1930 và trở lại Việt Nam vào năm 1994, IBM hiện cung cấp các dòng sản phẩm, dịch vụ rất da đa dạng từ phần cứng, thiết bị, mạng, máy chủ đến các dịch vụ, phần mềm.

Đối tác khác